سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی 
مشاور 
1385/07/01 
1390/10/29 
مشاوره تلفنی 
همکاری 
دفتر دانش آموختگان حوزه 
مشاور 
 
 
مصاحبه استعدادیابی 
همکاری 
معاونت تهذیب حوزه های علمیه 
مدیر دفتر مطالعات تهذیبی و تربیتی  
1390/09/19 
ادامه دارد 
پژوهش و مدیریت پژوهش 
همکاری 
انجمن روان شناسی اسلامی 
روان شناس 
 
ادامه دارد 
عضو پیوسته 
همکاری 
سازمان نظام روان شناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران 
روان شناس 
 
ادامه دارد 
عضو 
تدریس 
مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره قم 
مدرس 
 
 
مقدمات پژوهش 
تدریس 
مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره قم 
مدرس 
 
 
روش تحقیق 
تدریس 
حوزه علمیه حضرت ولی عصر (عج) شهرستان بناب 
مدرس 
 
 
ادبیات عرب 
همکاری 
سازمان نظام روان شناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران 
روان شناس 
 
 
عضو