آسیب های اخلاقی و تربیتی دوچرخه سواری دختران
54 بازدید
محل نشر: ماهنامه خانه خوبان، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
اسلام و آموزه های ارزشمند آن، عفت و حیا را بر زن می پسندد و از هر آنچه که باعث لطمه به آن شود نهی کرده است (بخصوص که توانمندی زنان در شهوات و لذت جویی بسیار بیشتر از مردان است). یکی از اموری که زمینه این پرده دری را فراهم می کند دوچرخه سواری دختران است...