خانواده و رسانه (1)؛ رایانه و اینترنت
67 بازدید
محل نشر: سایت مدیریت مطالعات تربیتی و فرهنگی معاونت تهذیب حوزه های علمیه
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
زمانی بود که وقتی نام خانواده برده می شد محفلی گرم و صمیمی با حضور پدر و مادر و فرزندان در ذهن نقش می بست. در قاب تصویر ذهن، افرادی را می دیدی که عاشقانه به روی هم لبخند می زنند،آن قدر صمیمی و دوستانه به هم می نگرند که در کوتاه ترین زمان غمها و شادیهای هم را درک می کنند. اما امروز چطور؟! ... خانه دیگر آن چهار دیواری بسته نیست، بلکه پنجره های بزرگ بر روی آن باز شده است و نحوه ارتباط اعضای خانواده به جهت ورود ماهواره، رایانه و اینترنت، تلویزیون، موبایل، مجلات و... دگرگون گشته است...