خانواده و رسانه (2)؛ کودک وتلویزیون
64 بازدید
محل نشر: ماهنامه خانه خوبان، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
تلویزیون قطعا ارزش های کودکان و برداشت های آنها را از دنیا و واقعیت های جامعه تحت تأثیر قرار می دهند؛ به ویژه هنگامی که این تأثیرات مداوم به صورت انباشتی باشد. بزرگسالان این توانایی را دارند که بین واقعیت و افسانه و خوب و بد تمایز بگذارند و بتوانند ذهنشان را از چیزی که جلوی چشمشان به نمایش درآمده است، جدا کنند. ولی کودکان خام و احساساتی هستند. آنها چیزی را که می بینند و می شنوند، باور می کنند و دیدگاه هایی را که به صورت دیداری و شنیداری جذاب به آنها ارائه میشود، قبول کنند. کودکان این آمادگی را دارند که خود را با شخصیت های محبوب و قوی تلویزیون شبیه سازی کنند و به مرور زمان، نقطه نظرهای مثبت و منفی آنها را بپذیرند. به نظر می رسد که کودکانِ بسیار تأثیر پذیر یا عجول، بیشتر مستعد این هستند که صحنه های خشونت آمیزی را که می بینند، نمایش دهند و اجرا کنند؛ درحالی که کودکان دیگر ممکن است دچار کابوس شوند و از صحنه هایی که دیده اند بترسند...