خانواده و رسانه (3)؛ ماهواره
61 بازدید
محل نشر: سایت مدیریت مطالعات تربیتی و فرهنگی معاونت تهذیب حوزه های علمیه
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
پخش برنامه های رادیو ـ تلویزیونی به وسیله ماهواره در سراسر دنیا امروز یکی از مباحثی است که بشر را به خود مشغول کرده است. برخی می گویند: ماهواره یک ابزار است، مادام که می تواند سرویس دهی سازنده و سالم داشته باشد، بد نیست. همچنان که نمی شود آن را صد در صد پذیرفت. اما به تجربه ثابت شده است هنوز ظرفیت استفاده سالم و درست از این رسانه برای خیلی ها وجود ندارد. در این مجال به بخشی از آسیب های فرهنگی ماهواره در جامعه خود می پردازیم...