غیبت؛ انگیزه ­ها، پیامدها و درمان
77 بازدید
محل نشر: سایت مدیریت مطالعات تربیتی و فرهنگی معاونت تهذیب حوزه های علمیه
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
با توجه به جایگاه مهم بحث غیبت در میان رذایل اخلاقی و پیامدهای زیانبار آن بر ایمان شخص و بهداشت روانی جامعه، پژوهش حاضر با نگاهی توصیفی ـ تحلیلی و با بهره گیری از متون روایی و اخلاقی به بررسی این پدیده زشت و فراگیر پرداخته است. به همین جهت، بحث را با تعریف غیبت و شرایط حرمت آن، شکلهای بیان و موضوع غیبت آغاز و با بررسی علل و انگیزه های غیبت و پیامدهای زیانبار آن ادامه دادیم. در پایان نیز ‏با بیان موارد جواز غیبت، راهکارهایی جهت درمان و رهایی از این صفت رذیله معرفی نمودیم.