مهارتهای پیش گیری و مهار خشم و پرخاشگری
65 بازدید
محل نشر: سایت مدیریت مطالعات تربیتی و فرهنگی معاونت تهذیب حوزه
نقش: نویسنده
سال نشر: 1293/08/21
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
خشم از عواطف و هیجانات مهم و تاثیرگذار بر رفتار انسان است و به دلیل ایجاد احساسات منفی و ناخوشایند در دسته هیجانات منفی قرار می گیرد؛ اما با این حال‌، به عنوان یکی از احساسات و رفتارهای ضروری در انسان به شمار آمده ‌و در صورت مدیریت صحیح می تواند نقش های سازنده و بسیار مفیدی در حفظ و بقاء زندگی و روابط اجتماعی وی ایفا کند و به نوعی می توان آن را حافظ و نگهبان آدمی دانست. حال با توجه به نقش اساسی که این هیجان در زندگی انسان ایفا می کند، در صورت عدم مهار و مدیریت صحیح نیز می تواند زمینه ساز بسیاری از مشکلات فردی و اجتماعی باشد. به همین دلیل، ابراز این هیجان، ‌احتیاج به نوعی مهار و مدیریت صحیح دارد که در صورت تحقق، ‌می تواند تاثیرات مفیدی در اصلاح رفتار فرد ایفا نماید. در این نوشته سعی خواهیم کرد پس از بیان نکات مقدماتی، به مهم ترین راهکارهای مهار و مدیریت خشم از دیدگاه آیات و روایات و نیز بزرگان علم اخلاق اسلامی بپردازیم.
آدرس اینترنتی