213 راهکار جهت تقویت و ارتقای انگیزه طلبگی
71 بازدید
ناشر: معاونت تهذیب با همکاری مجتمع پژوهشی سازمان اوقاف
نقش: زیر نظر
سال نشر: 1393
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی
یکی از موانع و آسیب هایی که ممکن است در مسیر حرکت طلاب علوم دینی به سمت رشد و کمال علمی و معنوی به وجود آید ضعف انگیزه طلبگی می باشد. ضعف انگیزه نه تنها به خودی خود یک آسیب جدی به شمار می رود، بلکه ممکن است زمینه ساز بروز برخی آسیب های اخلاقی، تربیتی و تحصیلی نیز گردد. اینکه افراد هنگام ورود به حوزه های علمیه و نیز در ادامه مسیر پر فراز و فرود طلبگی، چه انگیزه هایی را دنبال می کنند؟ پرسشی است که ذهن اساتید، مدیران و مسئولان حوزه و مدارس علمیه را به خود مشغول کرده است... کتاب حاضر به بررسی عوامل و موانع درونی و بیرونی ضعف انگیزه طلاب و راهکارهای پیشگیری و رفع ، تقویت و ارتقاء انگیزه طلبگی می پردازد.